ΚΔΕΠ-1200063523 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/11/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου / Μ. Αργεντέλλη, 210 6601819 / 797, m.prinou@dei.com.gr / m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) Λεονταρίου, 9, 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πυράντοχων χωρισμάτων και μεταλλικών πυράντοχων θυρών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200063523
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/10/2019
ΑΔ: A112299
Προϋπολογισμός: € 31000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Σχέδια και φωτογραφίες Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη
Λήψη