ΚΔΕΠ-1200062924 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/10/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη / Μ. Πρίνου Τηλ.: 2106601 797 / 819 m.argentelli@dei.com.gr / m.prinou@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, οδός Λεονταρίου, αριθμός 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια φορητών σκληρομέτρων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200062924
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/10/2019
ΑΔ: A111214
Προϋπολογισμός: € 49500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας