ΚΔΕΠ-1200061648 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/08/2019

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/08/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη 210 6601797 / Μ. Πρίνου 210 6601819
Υποβολή: Αθήνα
Λεονταρίου 9, Κάντζα / Παλλήνη, 2ος όροφος, γραφείο 25

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ανανεώσεις και επαναπιστοποιήσεις προσωπικού

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200061648
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 02/08/2019
ΑΔ: A110975
14/08/2019
ΑΔ: A111030
Προϋπολογισμός: € 16.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας