ΚΔΕΠ-1200061573 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/08/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου (2106601819) - Μ. Αργεντέλλη (2106601797)
Υποβολή: Aθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου γραφείων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200061573
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/07/2019
ΑΔ: A110917
Προϋπολογισμός: € 50000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας