ΚΔΕΠ-1200060496 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/11/2019

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/11/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου - Μ. Αργεντέλλη / Τηλ.: 210 6601 819-797 / m.prinou@dei.com.gr - m.argentelli@dei.com.gr
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συντηρήσεων και επισκευών κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του ΚΔΕΠ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200060496
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/10/2019
ΑΔ: A112269
Συμπλήρωμα 1 07/11/2019
ΑΔ: A112344
Προϋπολογισμός: € 54.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας