ΚΔΕΠ-1200060172 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/05/2019

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/06/2019 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου Τηλ.: 2106601819 / Μ. Αργεντέλλη Τηλ.: 2106601797
Υποβολή: Αθήνα
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συσκευές Εργαστηρίων Χημείου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200060172
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/05/2019
ΑΔ: A108670
Συμπλήρωμα 1 30/05/2019
ΑΔ: A108690
Προϋπολογισμός: € 93.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Παραρτήματα Λήψη