ΚΔΕΠ-1200060008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/05/2019 - 11:45

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου Τηλέφωνα: 210 6601797 - 210 6601819
Υποβολή: Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων
Λεονταρίου 9, Κάντζα/Παλλήνης, Τ.Κ. 153 51

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διακριβώσεις εργαστηριακού εξοπλισμού

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200060008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 15000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας