ΚΔΕΠ-1200056955 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/02/2019

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/02/2019 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου (210 6601797 - 210 6601819)
Υποβολή: Αθήνα
Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, Γραφείο 25

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλήρους Η/Υ ειδικών προδιαγραφών (workstation)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200056955
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/01/2019
ΑΔ: A107068
Συμπλήρωμα 1 11/02/2019
ΑΔ: A107162
Προϋπολογισμός: € 10000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας