ΚΔΕΠ-1200052832 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/07/2018 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου ΤΗΛ: 210 6601797 - 210 6601819
Υποβολή: Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός εσωτερικών χώρων κτιρίων του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200052832
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/07/2018
ΑΔ: A104312
Προϋπολογισμός: € 33000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας