ΚΔΕΠ-1200050353 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/05/2018

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/05/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6601797 - 210 6601819
Υποβολή: Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου, 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200050353
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/04/2018
ΑΔ: A102803
Συμπλήρωμα 2 15/05/2018
ΑΔ: A103012
Προϋπολογισμός: € 35000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Λήψη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Λήψη