ΚΔΕΠ-1200048595 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/03/2018

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6601797 - 210 6601819 (m.argentelli@dei.com.gr – m.prinou@dei.com.gr)
Υποβολή: Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια οργάνου μελέτης συγκολλήσεων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200048595
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/03/2018
ΑΔ: A102605
Συμπλήρωμα 1 12/03/2018
ΑΔ: A102650
Προϋπολογισμός: € 17000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας