ΚΔΕΠ-1200048115 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/02/2018

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2018 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου (210 6601797 - 210 6601819)
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ΚΔΕΠ/Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ 15351 Αττική

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια παρελκόμενου εξοπλισμού PHASED ARRAY και TOFD

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΔΕΠ-1200048115
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/01/2018
ΑΔ: A101386
Συμπλήρωμα 1 15/02/2018
ΑΔ: A101473
Προϋπολογισμός: € 12.280 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας