ΔΚΚ-1200105598 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/07/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Λ.Γιαλαμά
Υποβολή: CosmoOne

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συσκευής προσδιορισμού δείκτη χαλάρωσης βραχωδών δειγμάτων σύμφωνα με την Προδιαγραφή ASTM D4644

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ-1200105598
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 3000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας