ΔΚΚ- 1200105063 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/06/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Παπανδρέου
Υποβολή: TenderOne

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Συστήματος αέριας χρωματογραφίας συζευγμένο με φασματογράφο μάζας MS/MS

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ- 1200105063
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/06/2024
ΑΔ: A126338
Προϋπολογισμός: € 175.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας