ΔΚΚ-1200103709 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ.Καλαμάρας
Υποβολή: tenderOne

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εξοπλισμού που αφορά το Εργαστήριο Ηλεκτροκίνησης της Διεύθυνσης Κέντρου Καινοτομίας (ΔΚΚ)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ-1200103709
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/07/2024
ΑΔ: A126574
Προϋπολογισμός: € 860000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας