ΔΚΚ-1200091965 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/05/2023 - 14:15

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή:

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εξοπλισμού για δοκιμές βαθμού προστασίας IP, έναντι εισχώρησης αντικειμένων σε επικίνδυνα μέρη και έναντι εισχώρησης νερού σε φορτιστές Ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) ή/και σε άλλα υλικά

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ-1200091965
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/05/2023
ΑΔ: A123373
Προϋπολογισμός: € 360.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας