ΔΚΚ-1200090399 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/02/2023 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αργεντέλλη Μαρία και Μπαρδάκας Κυριάκος Τηλ.: 210 6601797 και 785
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνσή Κέντρου Καινοτομίας(ΔΚΚ), οδός Λεονταρίου αριθ. 9, Τ.Κ. 15351

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια κλιματικού θαλάμου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ-1200090399
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
02/02/2023
ΑΔ: A122513
Προϋπολογισμός: € 46.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας