ΔΚΚ-1200088314 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/11/2022

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/12/2022 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Πρίνου Μαρίνα & κα. Αργεντέλλη Μαρία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις m.prinou@dei.gr / m.argentelli@dei.gr
Υποβολή: ΔΚΚ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αυτόματης μηχανής θλίψης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ-1200088314
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
16/11/2022
ΑΔ: A121968
Συμπλήρωμα 1 30/11/2022
ΑΔ: A122061
Προϋπολογισμός: € 40000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας