ΔΚΚ-1200077533 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/01/2022

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/01/2022 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου & Μ. Αργεντέλλη / τηλ: 210 6601819 & 210 6601797 / e-mail: m.prinou@dei.gr & m.argentelli@dei.gr
Υποβολή: Αθήνα
Λεονταρίου 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια φασματόμετρου μάζας (ICP-MS/MS)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ-1200077533
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
14/12/2021
ΑΔ: A119402
Συμπλήρωμα 1 04/01/2022
ΑΔ: A119471
Προϋπολογισμός: € 250.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας