ΔΚΚ-1200075782 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

ΒΟΚ που Υπάγονται στον Αν. ΔΝΣ/ΨΜ \ Κέντρο Καινοτομίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/08/2021 - 11:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μ. Πρίνου - Μ. Αργεντέλλη / Τηλ.: 210 6601819-797 / m.prinou@dei.gr - m.argentelli@dei.gr
Υποβολή: Αθήνα
Διεύθυνση Κέντρου Καινοτομίας (πρώην ΚΔΕΠ), οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, Τ.Κ. 15351 Κάντζα/Παλλήνη

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια φασματόμετρου φθορισμού ακτίνων-Χ, διασποράς ενέργειας (ED-XRF)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΚΚ-1200075782
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/08/2021
ΑΔ: A118949
Προϋπολογισμός: € 60.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΚΚ - Κέντρο Καινοτομίας