ΔΠΛΠ 903145 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/01/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Δ.Μαύρου
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ.104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5230301/5234301. Πληροφορίες παρέχονται από τον κ Α. Ντούφα (τηλ. 210 5293812) και την κα Δ.Μαύρου (τηλ. 2105293801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και d.maurou@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός (1) υπερπληρωτή πλήρη ABB VTR714D32 για τις Μονάδες HANJUNG-MAN 7K60MC-S Νο2, Νο3 & Νο4 του ΑΣΠ Κω

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903145
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/11/2021
ΑΔ: A119254
Συμπλήρωμα 1 17/12/2021
ΑΔ: A119420
Συμπλήρωμα 2 28/12/2021
ΑΔ: A119454
Προϋπολογισμός: € 1.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD_903145 Λήψη