ΔΠΛΠ 903132 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/11/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/12/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Τηλ.210 5293812 Π..Γκάνια Τηλ.210 5293806
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Τεύχους 2 της Διακήρυξης διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας του Διαγωνισμού https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων GMT A420.12, C426ESS & C4212ESS των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου και Καλύμνου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903132
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/09/2021
ΑΔ: A119085
Συμπλήρωμα 1 01/10/2021
ΑΔ: A119110
Συμπλήρωμα 2 12/10/2021
ΑΔ: A119139
Συμπλήρωμα 3 10/11/2021
ΑΔ: A119253
Συμπλήρωμα 4 29/11/2021
ΑΔ: A119340
Προϋπολογισμός: € 224.560,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής