ΔΥΠΠ-903772 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/01/2018

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/01/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Δ. Κυριαζής τηλ.: 210 5293671
Υποβολή: ΔEΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ Χαλκοκονδύλη 22, Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ραούλων για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Καρδιάς

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΠ-903772
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/12/2017
ΑΔ: A100196
Συμπλήρωμα 1 10/01/2018
ΑΔ: A100237
Προϋπολογισμός: € 137.408,89 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΠ - Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής (Καταργήθηκε 2020)