ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023007 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/02/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/03/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου Γ.Φασούλα
Υποβολή: ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας, (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32, ΑΘΗΝΑ. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Τραϊφόρου Γεωργία και τον κο Φασούλα Γεώργιο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις g.traiforou@dei.gr και G.Fasoulas@dei.gr Για την χορήγηση Βεβαίωσης Γνώσης Συνθηκών των Υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΕΗ Α.Ε., κα Βόκολου Σίλια, email: S.Vokolou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης σε οικονομικά θέματα της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 52023007
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2023
ΑΔ: A122610
28/02/2023
ΑΔ: A122738
Προϋπολογισμός: € 62.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας