ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922018 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/04/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/04/2022 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κουμπαρούλη Βασιλική
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η Διαδικασία Επιλογής θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “ΤenderONE” της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Κουμπαρούλη Βασιλική και τον κο Στούμπο Τιμολέων με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις V.Koumparouli@dei.gr και T.Stoumpos@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, πυλώνων με φωτεινή επιγραφή τύπου ¨σημαίας¨ και φωτεινών επιγραφών τύπου ¨πυλωνάκι¨, καθώς και των αγκυρίων έδρασής τους, σε πρατήρια καυσίμων της ΕΛΙΝ στα οποία θα εγκατασταθούν φορτιστές Ηλεκτρικών Οχημάτων του δικτύου της ΔΕΗ Blue

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51922018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/04/2022
ΑΔ: A119727
11/04/2022
ΑΔ: A119735
Συμπλήρωμα 2 18/04/2022
ΑΔ: A119753
Προϋπολογισμός: € 98.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας