ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822029 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 30/05/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/06/2022 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη Ε.Κακούρη
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που αφορούν στο συντονισμό και τη διαχείριση των νομικών ενεργειών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών με τους συνεργαζόμενους Δικηγόρους και τα Καταστήματα ΔΕΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΥΠΕΚΕ 51822029
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 17/05/2022
ΑΔ: A119844
Συμπλήρωμα 1 30/05/2022
ΑΔ: A119913
Προϋπολογισμός: € 115.200 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας