ΔΥΠ - 618814 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2018 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κα Φωτ. Μποσινάκη τηλ:210-5270904 και για το τεχνικό μέρος από την κα. Νέλλα Μ. τηλ:210-3673427
Υποβολή: ΔΕΗ ΑΕ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων της ανωτέρω Διεύθυνσης (2ος όροφος Γραφείο. 208).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποστολή εγγράφων και μικροδεμάτων μεταξύ Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε και προς τους πελάτες της.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 618814
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/09/2018
ΑΔ: A105565
Προϋπολογισμός: € 219.350,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας