ΔΥΠ - 618810/2018 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/06/2018 - 09:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 210-5270826
Υποβολή: ΔΕΗ - ΔΥΠ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 10432 ΑΘΗΝΑ
Λιορίτσης Δημήτριος και Βενιζέλος Ιωάννης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις D.Lioritsis@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr τηλεφωνικά στους αριθμούς 2105293679 και 2105270826 με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό (+30) 210 5232597 Υποβολή προσφορών Γραφείο Αποσφράγισης αρ.208, 2ος όροφος, Στουρνάρη 55, 10432 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό παιδιών των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., ηλικίας 6 έως 16 ετών, για την θερινή περίοδο 2018

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 618810/2018
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/05/2018
ΑΔ: A103081
Προϋπολογισμός: € 900000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας