ΔΥΠ 615801 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/03/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Βενιζέλος Τηλ.210 5270826
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο 208, 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού από την πόλη της Ρόδου προς το ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (περιοχή Κατταβιάς) και αντιστρόφως.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 615801
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/03/2018
ΑΔ: A102617
Συμπλήρωμα 1 23/03/2018
ΑΔ: A102719
Προϋπολογισμός: € 293.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας