ΔΥΠ 611808-09-10 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/01/2018 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5270815
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στις διακηρύξεις. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους Αικ. Μανούσακα, 210-5270917, a.manousaka@dei.com.gr Γ. Γούλα, 210-5270815, 210-5241623, g.goulas@dei.com.gr ΔΕΗ/ΔΥΠ Στουρνάρη 55 Αθήνα Τ.Κ 104 33

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση (“supercargo”) μεταφοράς υγρών καυσίμων: •••ΔΥΠ-611808:μεταφορές μαζούτ με δύο χρονοναυλωμένα δεξαμενόπλοια (11 μήνες). ••• ΔΥΠ-611809: μεταφορές ντίζελ με ένα χρονοναυλωμένο δεξαμενόπλοιο (3 μήνες). ••• ΔΥΠ-611810: μεταφορές ντίζελ στα πλαίσια σύμβασης CoA (3 μήνες).

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 611808-09-10
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/01/2018
ΑΔ: A101339
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας