ΔΥΠ 611720 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/12/2017

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/01/2018 - 09:30

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καραχάλιος Τηλ. 2105225100
Υποβολή: ΔΕΗ ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 - 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός (1) είδους Κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% SAE 50 TBN 40 και ενός (1) είδους ελαιολιπαντικού μεσόστροφων θαλασσίων μηχανών SAE 40 TBN 30

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 611720
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/12/2017
ΑΔ: A100198
Συμπλήρωμα 1 19/12/2017
ΑΔ: A100199
Προϋπολογισμός: € 12.125.730 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
European Documents Λήψη