ΔΥΠ 601713 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/02/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
13/03/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Στάθη Τηλ. 210 5270889
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια διαφόρων χαλύβων κατά DIN 17100

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 601713
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/12/2017
ΑΔ: A100192
Συμπλήρωμα 1 26/01/2018
ΑΔ: A101333
Συμπλήρωμα 2 16/02/2018
ΑΔ: A101483
Προϋπολογισμός: € 297.571,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro601713 Λήψη