ΔΥΠ- 600808 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/05/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/05/2019 - 00:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Ζαγορίτη Τηλ.210 5270899
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ισοπεδωτή γαιών ισχύος στον σφόνδυλο ≥ 280 HP και βάρους ≥ 26 t για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ- 600808
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/11/2018
ΑΔ: A105786
Συμπλήρωμα 1 28/12/2018
ΑΔ: A106978
Συμπλήρωμα 2 31/01/2019
ΑΔ: A107111
Συμπλήρωμα 4 09/05/2019
ΑΔ: A108554
Προϋπολογισμός: € 800.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
EURO600808 Λήψη