ΔΥΠ 600001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/05/2020 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5293814 Φ.Λαγού Τηλ.210 5293807
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111 οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός καινούργιου Ηλεκτροκίνητου Περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 600001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
25/02/2020
ΑΔ: A114747
24/03/2020
ΑΔ: A114897
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας