ΔΥΠ 52619042 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/11/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/12/2019 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Ζουμάς Τηλ.210 3820414
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ. Ιωάννης Ζουμάς (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο I.Zoumas@dei.com.gr, τηλέφωνο +30 2103820414, τηλεομοιοτυπία/ fax +30 2105225166) και η κα Ειρ. Σαρρή (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ei.Sarri@dei.com.gr, τηλέφωνο +30 2103820196, τηλεομοιοτυπία/ fax +30 2105232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52619042
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/10/2019
ΑΔ: A112245
Συμπλήρωμα 1 08/11/2019
ΑΔ: A112360
Συμπλήρωμα 2 28/11/2019
ΑΔ: A113436
Προϋπολογισμός: € 477.069,10 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας