ΔΥΠ 52518001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Κούτσιου Τηλ.210 5270925
Υποβολή: ΔΕΗ /ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα, στο Γραφείο Αποσφραγίσεων 208 της ανωτέρω Διεύθυνσης

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) Μονάδων επέκτασης V7000 με δίσκους τεχνολογίας SAS και SSD

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52518001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/02/2018
ΑΔ: A101444
Προϋπολογισμός: € 55.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας