ΔΥΠ 52318Δ00003 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/06/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E.Kοτσαλή Τηλ.210 5270833
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τις κ.κ. Ν. Μάρκου και Ε. Κοτσαλή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και e.kotsali@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270833) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης των μετρητών σε Καταστήματα ΔΕΗ μέσω της χρήσης μηχανημάτων αυτόματης κατάθεσης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52318Δ00003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/05/2018
ΑΔ: A104101
Συμπλήρωμα 1 01/06/2018
ΑΔ: A104102
Συμπλήρωμα 2 01/06/2018
ΑΔ: A104103
Συμπλήρωμα 3 13/06/2018
ΑΔ: A104178
Προϋπολογισμός: € 1.267.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
EURO52318Δ00003 Λήψη