ΔΥΠ 52318063 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/01/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/01/2019 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κοτσαλή Τηλ.210 5270833
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών Ντηζελομηχανής (Η/Ζ) Νο 4 του ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52318063
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/12/2018
ΑΔ: A106907
Συμπλήρωμα 1 09/01/2019
ΑΔ: A107002
Προϋπολογισμός: € 76.747,70 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας