ΔΥΠ 52218010 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E.Bασιλοπούλου Τηλ.210 5270924
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270924) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ CEGIELSKI – SULZER ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52218010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/05/2018
ΑΔ: A102976
Προϋπολογισμός: € 569.732,62 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro52218010 Λήψη