ΔΥΠ 52119003 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/04/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Τηλ.210 5270902
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Λογισμικού και Αδειών Χρήσης μετά τριετούς Περιόδου Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52119003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/02/2019
ΑΔ: A107233
Συμπλήρωμα 1 13/03/2019
ΑΔ: A107277
Συμπλήρωμα 2 02/04/2019
ΑΔ: A107372
Προϋπολογισμός: € 205.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας