ΔΥΠ-52118037 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/09/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/10/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Τσονοπούλου & Ν. Μάρκου, τηλ. 210-5270800
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφος.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ομαδική ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-52118037
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/09/2018
ΑΔ: A105485
Συμπλήρωμα 1 19/09/2018
ΑΔ: A105543
Προϋπολογισμός: € 18.000.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
CPV 66510000
NUTS EL30

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΕΕΕΠ 2018/S 172-391420 Λήψη