ΔΥΠ 52118028 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/11/2018 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: A.Τσονοπούλου Τηλ.210 5270927
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κα. Ν. Μάρκου και κα. A. Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και a.tsonopoulou@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270824/ 210 5270927) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597). 3. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο Γραφείο 208, οδός Στουρνάρη, αριθμός 55, όροφος 2ος,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52118028
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/10/2018
ΑΔ: A105605
Συμπλήρωμα 1 01/11/2018
ΑΔ: A105712
Προϋπολογισμός: € 20.305.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
CPV
NUTS

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro52118028 Λήψη