ΔΥΠ 52018Δ00002 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/06/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2018 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Τραϊφόρου Τηλ.210 5270835
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τις κ.κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και A.Tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270835/ 210 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52018Δ00002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/04/2018
ΑΔ: A102863
Συμπλήρωμα 1 30/05/2018
ΑΔ: A103087
Συμπλήρωμα 2 15/06/2018
ΑΔ: A104189
Προϋπολογισμός: € 250.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
CPV 66510000
NUTS EL3

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Euro520-18-Δ-00002 Λήψη