ΔΥΠ 52018043 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/11/2018 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραιφόρου Τηλ.210 5270835
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr, A.Tsiligiani@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270835, 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166). 3. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων εφόσον το επιθυμούν, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2B-V του ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 52018043
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/10/2018
ΑΔ: A105643
Προϋπολογισμός: € 625.028,37 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας
CPV
NUTS

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Ευro52018043 Λήψη