ΔΥΠ-51818042 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2018 - 10:15

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Τσιλιγιάννη Αθανασία και την κ. Μυρωνάκη 210 5270837/210 5270850
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Στουρνάρη 55, T.K. 104 32 Αθήνα
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αναγόμωση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ-51818042
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/11/2018
ΑΔ: A105732
Συμπλήρωμα 1 20/11/2018
ΑΔ: A106811
Προϋπολογισμός: € 205.471,08 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας