ΔΥΠ - 51818024 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/07/2018 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τηλ. 210-5270837
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Διατακτικών Σίτισης Εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε. & θυγατρικών αυτής.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ - 51818024
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/07/2018
ΑΔ: A104301
Προϋπολογισμός: € 107.890,20 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας