ΔΥΠ 51818006 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/05/2018 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α,Μυρωνάκη Τηλ.210 5270850
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων για την φίλτρανση του αέρα στην εισαγωγή των συμπιεστών των αεριοστροβίλων Nο 6-7, Νο 11-12 και Νο 13 του ΑΗΣ Χανίων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51818006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/03/2018
ΑΔ: A102754
Συμπλήρωμα 1 30/04/2018
ΑΔ: A102892
Συμπλήρωμα 2 10/05/2018
ΑΔ: A102977
Προϋπολογισμός: € 43.614,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας