ΔΥΠ 51720005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
06/04/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Μυρωνάκη Τηλ. 210 5292264
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoON

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της ΔΕΗ,

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51720005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/02/2020
ΑΔ: A114738
Συμπλήρωμα 1 13/03/2020
ΑΔ: A114836
Προϋπολογισμός: € 1.900.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας