ΔΥΠ 51719002 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/02/2019

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2019 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Σαρρή Τηλ.210 5270861
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 (γραφείο 208),

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθειας ανταλλακτικών υπερπληρωτών MAN NA 57 TM9 των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51719002
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/01/2019
ΑΔ: A107030
Συμπλήρωμα 1 17/01/2019
ΑΔ: A107043
Συμπλήρωμα 2 05/02/2019
ΑΔ: A107138
Συμπλήρωμα 3 11/02/2019
ΑΔ: A107164
Προϋπολογισμός: € 122.366,83 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας