ΔΥΠ 51718053 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/11/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/12/2018 - 10:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Σαρρή Τηλ.210 5270861
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Γρ. 208 (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργία βοηθητικών μηχανημάτων των μηχανών diesel του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ για ένα έτος

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΥΠ 51718053
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/11/2018
ΑΔ: A105779
Συμπλήρωμα 1 26/11/2018
ΑΔ: A106838
Προϋπολογισμός: € 81.480,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας